Все по-често в ежедневието ни се налага да имаме нужда от пари, които да покрият някаква спешна нужда като наем или сметка. Веднъж изпаднали в подобна ситуация, трябва да открием най-добрия и бърз начин да осигурим нужната сума. Но точно в този момент се изправяме пред проблема от къде и как можем да вземем необходимия кредит. Не че не съществуват институции, от чиито услуги можем да се възползваме, просто условията, които поставят пред клиентите са крайно неудовлетворяващи. Става въпрос за цял куп документации, справки, представяне на бележки за доход, трудови договори и т.н., общо взето една доста тежка процедура, която може да разбие нервите и на най-спокойните хора. Още повече, че парите, от които имаме нужда, трябва да се осигурят бързо, а повече от ясно е, че в подобни институции това няма как да стане.

Алтернативата в случая се явява заложната къща и отпусканите от нея парични заеми. Все още има доста хора, които гледат скептично на подобни места, но веднъж посетили ги, променят мнението си завинаги. Днес заложните къщи са места, които по голям брой показатели могат да задминат всички останали играчи на финансовия пазар. Те са хубаво обзаведени, притежават всички необходими разрешителни, разполагат  със добре подготвени служители, компютри, софтуер и т.н. Заложната къща е мястото, в което вашата спешна нужда от пари ще бъде удовлетворена. Единственото, от което се нуждаете са лична карта и някаква вещ, която да заложите като вид обезпечение. След като вашата стока бъде оценена от компетентните комисионери и продавач-консултанти остава да подпишете договора, който от своя страна е написан отчетливо, без скрити условия. Цялата процедура се побира в рамките на не повече от десет минути, след които разполагате с парите, от които имате нужда. След погасяването на отпуснатия заем плюс начислените лихви, вие отново получавате вашата вещ. При евентуална невъзможност да откупите стоката си, то вие не дължите нищо на заложната къща. След вас няма да тръгнат събирачи на дългове, няма да ви позвъни съдия-изпълнител, който да опише имуществото ви, няма да има заведени дела срещу вас. Можете да сте спокойни и отново да разчитате на кредит от заложна къща във всеки един момент.

Васил Георгиев