През 1985-та Американската жилищна асоциация демонстрира за пръв път официално сградна автоматизация. Франция и Белгия имат собствени стандарти за жилищна автоматизация. На тяхна база са развити повечето европейски технологични системи за управление на сгради. Най-разпространените стандарти за внедряване на устройства за автоматизация позволяват системи за управление с допълнително окабеляване (усукана двойка, подобно на част от [...]

Tags: