Според модерните разбирания за устойчиво развитие на човечеството в хармония с природата ние трябва да използваме мъдро благата, които природата ни дава. Но не по-малко важно е, че голяма част от материалите, използвани от човека, се превръщат в непотребни боклуци. Непотребните вещи и материали са истинско предизвикателство за екологията и трябва да се измислят всевъзможни [...]

Tags: , , , , , ,