Skype без съмнение е най-популярен сред програмите за разговори по интернет, но това съвсем не означава че не съществуват други добри програмни решения. Реално има такива и то доста добри и много на брой. Тук ще поговорим за някои от тези заместители на skype. Имайте предвид, че част от посочената тук информация може вече да [...]

Tags: , ,