В период на криза всеки човек се стреми да намали разходите си и да ги сведе до най-наложителните. Да, но как да намалим сметките за ток? До толкова електроенергията е част от нашето ежедневие, че липсата й би била пагубна за човешкото развитие. За да намалят потреблението си на електричество, много хора прибягват до все по-нови и нови технологии. Някои от тях са познати на потребителите като ветрогенератори и слънчеви колектори, които използват природните неизчерпаеми ресурси – вятър и слънце. Тяхната енергия се усвоява по един или друг начин и се преобразува в така необходимата ни топлинна енергия. За разлика от ветрогенераторите, колекторите могат да се използват и монтират навсякъде. Върху покрива на дома Ви или в градината, докато генераторите трябва да се инсталират на ветровити и обширни места. Те са няколко пъти по-големи и обемни отколкото колекторите и за това, няма как да бъдат поставени нито в двора, нито на покрива на къщата Ви. Това е и причината слънчевите колектори да са предпочитани за употреба в домашни условия. Те са изградени от кръгли и плоски панели, като по-ефективни са кръглите. Те от своя страна са съставени от тръби, чиито покритие поглъща и преработва почти 100% от слънчевата енергия. Загубите, които се отчитат при този процес са минимални едва 3-4%. Усвоената и преработена слънчева енергия се използва за затоплянето на вода, която да посрещне битовите нужди на всяко домакинство. Соларните системи са доказали своята практичност и отлични качества, но също така е важно да се отбележи и факта, че те не се влияят нито от покачването, нито от понижаването на цените на електроенергията, защото не са свързани към захранващата мрежа.
Покупката, на който и да е от двата вида кръгли колектори с термосифон или с “Heat Pipe” тръба е една инвестиция, която осезаемо ще намали разходите Ви за електроенергия, а Вие непрекъснато ще имате на разположение гореща вода.